Feest van de geest

Het FEEST VAN DE GEEST is een jaarlijks terugkerend landelijke kunstmanifestatie. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn hier veel kerken open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren dan nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen.

Ook een aantal Haarlemse kerken doen mee en tonen kunst rond de Pinksterdagen. Er zijn verschillende Haarlemse kunstenaars voor uitgenodigd en die hebben er ook gehoor aan gegeven. Zo komt Jules Kockelkoren met een Mixed Media installatie genaamd GENE FLOW in de Mariakerk en Suzanne de Wit toont een drieluik NEPHESH in de Immanuelkerk.

Mixed-media installatie ‘Gene flow’ in de Mariakerk

Volgens het scheppingsverhaal kreeg de mens via Adam bij het inblazen van de levensadem ook de verantwoordelijkheid om de aarde met al haar schepselen goed te beheren. In alle bekende organismen zitten in de celkern DNA-strengen. Die fungeren als belangrijkste drager van erfelijke informatie van mens, dier en plant. Het sleutelen aan het DNA van dieren en planten om daarbij voor de mens gewenste eigenschappen in te bouwen gebeurt al op grote schaal.

De mixed-media installatie ‘Gene flow’ bestaat uit twee lichtzuilen. In een zuil is het portret van Adam uit het door de gebroeders van Eyck in 1432 geschilderde Gentse Altaarstuk weergegeven, daarboven worden DNA-strengen over Adam uitgestort. Tussen gestrekte handen spat zuiver water op dat van essentieel belang is voor alle leven. In de schuin geplaatste tweede lichtzuil zijn op de uitgedroogde aarde fossielen te zien waarop DNA-strengen liggen. In hoeverre is het sleutelen aan het DNA verantwoord ten opzichte van de verantwoordelijkheid van de mens voor een vruchtbare aarde met levensadem voor iedereen?

 

Mariakerk: Rijksstraatweg 355, 2025 DA Haarlem. Geopend van 13 tot 17 uur op donderdag 10 mei, zaterdag 12 mei, zondag 13 mei, zaterdag 19 mei, zondag 20 mei, en maandag 21 mei. De entree is gratis.

Nephesh, drieluik in de Immanuelkerk

Het woord ‘nephesh’ in het Hebreeuws betekent “een bewegend, ademend, bewust en levend wezen”. Zijn bewustzijn en levensadem nog van belang nu in de samenleving het individu steeds vaker wordt gedefinieerd door (wiskundige berekeningen) algoritmes?

In de huidige cultuur is iedereen afhankelijk van het internet. De mens geeft daarbij zijn ‘identiteit’ (data) prijs door het gebruik van het World Wide Web. Zelflerende zogenaamde ‘intelligente’ computers zonder bewustzijn berekenen, gebruikmakend van deze data, o.a. uw marktwaarde en ‘maatschappelijk profiel’. Hoe verhoudt men zich tot deze bepalende algoritmes die een handvol bedrijven vergaren? En waarbij menselijke eigenschappen zoals inlevingsvermogen, intuïtie, creativiteit, moraal en spiritualiteit niet meewegen? Juist deze eigenschappen geven de mens het vermogen om met bezieling en levensadem te leven.

De vorm van het drieluik is gemaakt naar de kerkramen in de Immanuelkerk. In het drieluik staat de vraagstelling centraal in hoeverre de mens in het tijdperk van het vergaande verzamelen van algoritmes de levensadem nog kan ervaren en handhaven.

Immanuelkerk: Van Egmondstraat 5, 2024 XL Haarlem. Geopend van 13 tot 17 uur op donderdag 10 mei, zaterdag 12 mei, zondag 13 mei, zaterdag 19 mei, zondag 20 mei, en maandag 21 mei. De entree is gratis.