Jeannette de Bruin

Deelnemer Kunstlijn Haarlem

Informatie

Jeannette de Bruin:  Because I am a girl

“De welsprekendheid die mijn tekeningen en schilderijen bezitten kan ik met woorden niet evenaren. Er wordt me desondanks, om een nadere verklaring gevraagd. Zelf deins ik er voor terug mijn werk te duiden, aangezien de betekenis nooit eenduidig is. Was dat wel zo, dan had ik gekozen voor een directere vorm dan de poëtisch-associatieve van de beeldende kunst.”

“Mijn schilderijen en tekeningen gaan meestal over een gemoedstoestand en intimiteit in alle vormen. In een tekening, schilderij of beeld dat ik maak, projecteer ik mijn verlangens of melancholie. Het is net wat je wilt zien. Alsof een beeld een spiegel is: In mijn werk gaat het om een suggestie van een verhaal. Ik laat me graag meevoeren met de stroom van het leven en me verwonderen door alles wat er is, breed, smal, fictie of feit, en dan het liefst in een combinatie, wat een spanning oplevert die ik interessant vind. Mijn leven zelf is de basis voor mijn kunst; niet mijn ideeën over het leven of over kunst in het algemeen. Mijn uitgangspunt is simpelweg: Wat wil ik zien, wat wil ik maken?”

“Ik teken meestal vrouwen en meisjes. Ik kan mij daarmee identificeren en vanuit die herkenbaarheid werk ik. Het kost mij dan ook geen enkele moeite. Mijn vrouwen en meisjes zijn autonome wezens. Ze refereren naar niets anders behalve henzelf. Ik probeer vaak de opstandigheid en de kwetsbaarheid van meisjes in de adolescentie raak te treffen. Terugtrekken in de eigen cocon of een stap zetten in de wereld: Dat is de keuze waarmee de vrouwen en meisjes mee bezig zijn.”

Website: www.jeannettedebruin.nl

Instagram: @jeannette_debruin

Facebook:  jeannette de bruin

Expositieadres

tijdens Kunstlijn Haarlem

2019: nog niet bekend