Christhilde Klein

Deelnemer Kunstlijn Haarlem

Informatie

Christhilde Klein – Kunstkijkers

De afgelopen jaren werd ik mij steeds bewuster van het ‘verschijnsel’ Kunstkijkers. Beeldende kunst in een samenleving die een steeds belangrijkere plaats inneemt. Voor mij persoonlijk zijn culturele manifestaties en haar bezoekers een bron van inspiratie. Voor het thema “Omzien naar Nu” heb ik een selectie gemaakt uit mijn collectie fotobeelden van de vele Kunstkijkers. Geïnteresseerden die ik hier en over de grenzen keer op keer tegenkom in een setting waar zij zich volkomen thuis voelen.

Wat me interesseert is de onderlinge chemie tussen kijker en het kunstwerk. Ik wilde onderzoeken wie die geïnteresseerden waren. Voor de serie ‘Kunstkijkers’ reisde ik naar tentoonstellingen en kunstbeurzen. Naast een niet aflatende interesse voor de beeldende kunst, ben ik op deze locaties steeds meer gaan fotograferen. De foto’s zijn onderdeel van een reeks beelden geworden. Het resultaat van een persoonlijke zoektocht, naar de verschillende unieke persoonlijkheden. Dat wilde ik vastleggen.

Met de subjectiviteit van mij als buitenstaander, heb ik geprobeerd om elk individu om verschillende redenen in beeld te brengen. Verzonken in gedachten, gefixeerd op het kunstwerk of juist het zich zeer bewust bekeken voelen. Ik fotografeerde de kunstliefhebbers in close-up en soms ten voeten uit. De bezoekers kijken veelal strak naar de getoonde objecten. Alsof ze de beelden willen vasthouden en meenemen in hun herinnering.

Mijn motto werd dan ook: “Fotografeer de kunst en haar kijkers zoals hij is. Niets is interessanter dan de realiteit.”

Website: www.christhildeklein.com

Instagram: @christhilde_klein

Expositieadres

tijdens Kunstlijn Haarlem

2019: nog niet bekend