Christhilde Klein

Deelnemer Kunstlijn Haarlem editie 2017

Informatie

“The art of photography is all about directing the attention of the viewer”
Steven Pinker.

Het is voor mij vooral ook de kunst van het kijken. Het vermogen om in het “gewone” het ongewone te zien en onbevangen open te staan voor dat andere perspectief. Een uitdagende, maar inspirerende zoektocht om binnen alledaagse situaties juist die blik vast te leggen die zo intens is. Of die glimlach die zo vrolijk lijkt, maar diep verdriet verbergt.

Om de trieste en troosteloze of juist uitbundige sfeer van een omgeving in beeld te brengen. Of binnen het grote geheel dat detail te vinden, dat ogenschijnlijk nietszeggend is, maar door de fotografische context een totaal andere, vervreemdende zeggingskracht krijgt.

Mijn foto’s beschouw ik dan ook als een soort “ gevonden voorwerpen “, een geschenk, waar ik weer verder mee kan. De realiteit bestaat al, het is de kunst om het juiste kader te vinden.

Christhilde Klein.

Website: www.christhildeklein.com

Instagram: @christhilde_klein