Hilde Foks

Deelnemer Kunstlijn Haarlem

Informatie

Hilde Foks
Overveen

Website: www.hildefoks.nl

Website: www.haarlemssieraadcollectief.nl

Facebook: Hilde Foks

Expositieadres

tijdens Kunstlijn Haarlem

2019: nog niet bekend