Centrale Expositie

Informatie Centrale Expositie

Noot

Op deze pagina staat nog niet alle actuele informatie over de centrale expositie van 2018. Als we alle data en gegevens compleet hebben komt dat hier vanzelf te staan.

De centrale tentoonstelling van de Kunstlijn vindt dit jaar plaats in het Kunst centrum Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht 117-121 [van xxx tot en met xxx 2018]. Het wordt een tentoonstelling met miniatuurwerk van de deelnemers aan het Kunstlijn-weekeinde. Met miniatuurwerk wordt bedoeld een werk in klein formaat, dat een goede en realistische weergave is van je oorspronkelijke werk.

Voor de centrale tentoonstelling mag zowel tweedimensionaal als ruimtelijk werk worden ingeleverd. Tweedimensionaal werk wordt aan de muur gehangen, ruimtelijk werk wordt op een andere, nader te bepalen manier tentoongesteld. De tentoonstelling wordt ingericht door Kunst centrum Haarlem; deelnemende kunstenaars hebben geen invloed op de plek waar en wijze waarop het werk wordt tentoongesteld.

Criteria waaraan het werk dient te voldoen om te kunnen worden opgenomen in de tentoonstelling:

  • Het werk moet origineel zijn; geen foto van het werk
  • Het kunstwerk is maximaal 30 x 30 cm; dit geldt zowel voor tweedimensionaal als ruimtelijk werk
  • Er is geen maximaal gewicht
  • Tweedimensionaal werk of ander werk dat moet hangen, heeft 1 ophangpunt; dit ophangpunt monteer je zelf aan het werk
  • Het werk mag er niet ‘provisorisch’ uitzien

Deze criteria worden streng gehanteerd: werken die er niet aan voldoen kunnen niet worden meegenomen in de centrale tentoonstelling!

De centrale tentoonstelling is uitsluitend bedoeld voor geballoteerde en betalende deelnemers aan de Kunstlijn; niet-geballoteerde kunstenaars of geballoteerde kunstenaars die hun inschrijfgeld niet hebben voldaan vóór [xxx, xxx, 2018] worden niet opgenomen in de tentoonstelling.

Verkoop van je werk

Kunst centrum Haarlem hanteert een commissie van 40% over verkocht werk. Hou hier rekening mee bij de bepaling van je verkoopprijs: de verkoopprijs van je werk dient inclusief de 40% commissie + evt BTW te zijn.

Verkocht werk blijft hangen tot en met het Kunstlijn-weekeinde; op [xxx/xxx/2018] mag de koper het werk ophalen bij het Kunst centrum. Werk dat tijdens of na het Kunstlijn-weekeinde wordt verkocht, mag meteen door de koper worden meegenomen. Zodra je werk is verkocht, neemt een medewerker van het Kunst centrum contact met je op voor een vervangend werk.

Het Kunst centrum verzorgt de facturering aan de kopers namens de exposant. Na afloop van de tentoonstelling levert het kunstcentrum een overzicht van de verkochte werken. Aan de hand van deze afrekenstaat wordt afgerekend, wanneer de koper aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Verzekering

Zodra je werk in ontvangst is genomen valt het onder de verzekering van het Kunst centrum. De verzekerde waarde van je werk is gelijk aan de inkoopwaarde, oftewel de waarde exclusief commissie en BTW.

Voor in de agenda

Op [xxx/xxx/2018 tusen xx:xx en xx:xx uur] zitten medewerkers van de Kunstlijn klaar in het Kunst centrum om je werk voor de centrale expositie in ontvangst te nemen. Je kunt dan meteen een gevelbord, afzetlint, uitnodigingskaarten en wat affiches mee nemen.

Lever het [expositieformulier] gelijktijdig in met je werk. Vermeld daarop de naam van de kunstenaar, telefoonnummer, de naam van de rekeninghouder (IBAN), het btw-nummer en de verkoopprijs. De verkoopprijs is inclusief BTW en 40% commissie voor Kunst centrum Haarlem.

De centrale tentoonstelling start op [xxxdag xx xxx vanaf xx uur]. Let op: dit is dus geen officiële opening van het Kunstlijn-weekeinde; die vindt een week later plaats!

Op [xxxdag en xxxdag tussen xx en xx uur] kun je tijdens openingstijden je werk ophalen bij het Kunst centrum Haarlem.

Expositieformulier

expositieformulier