Privacy-verklaring & Cookiebeleid Kunstlijn Haarlem

 

Inhoud: Privacyverklaring en Cookiebeleid Kunstlijn Haarlem.

1 mei 2018: De stichting Kunstlijn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Kunstlijn:
Voorzitter mw. G.J.L. Breemouer
Postadres: Postbus 5105, 2000 CC Haarlem
info@kunstlijnhaarlem.nl

Bescherming persoonsgegevens

Kunstlijn neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat derhalve zorgvuldig om met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Wij verwerken persoonsgegevens aleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en zullen alleen maar aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij de uitvoering van bij ons afgenomen diensten.

Persoonsgegevens die Kunstlijn verwerkt

Kunstlijn verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten (waaronder inschrijvingsformulier, aanvraag ballotage, aanvraag galerie vermelding, opgave expositie adres en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Waarom en hoe gebruiken wij de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende redenen:

  • Als je als bezoeker je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief dan gebruiken we je voor- & achternaam en je e-mailadres om je periodiek te informeren over onze diensten.
  • Als je als kunstenaar of als galerie of expositieruimte bent ingeschreven gebruiken we je N.A.W. – of bedrijfsgegevens, je opgegeven website, e-mail adres, social media accounts en expositie adres om te gebruiken op ons overzicht van deelnemende kunstenaars, galeries of expositeruimtes.
  • Jouw e-mail adres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met je op te nemen als daar een noodzaak voor onze dienstverlening voor bestaat. Jouw e-mail gegevens worden opgeslagen op de server van onze Hosting partner: Oxilion. De server van Oxilion staat in Nederland en je kan hun privacyverklaring hier vinden.
  • Heb je als kunstenaar een aanvraag voor ballotage ingediend dat wordt de door jou aangeboden informatie gebruikt om je te balloteren voor deelname aan Kunstlijn Haarlem. Deze gegevens worden als e-mail opgeslagen op ons gmail account. De privacyverklaring van Google kan je hier lezen. De output van de verstrekte informatie wordt vastgelegd in een Exel spreadsheet welke wordt bewaard op ons Dropbox account. Deze gegevens worden voor max. 3 jaar bewaard. De privacyverklaring van Dropbox kan je hier lezen.
  • De betalingsgegevens (bankrekeningnummer) van deelnemende kunstenaars, galeries, expositeruimtes worden gebruikt voor het afhandelen van hun betaling.
  • Bij het gebruik van ons contactformulier worden je naam, e-mailadres gebruikt om contact met je op te nemen. Deze gegevens worden opgeslagen op de webserver van onze website en zullen elke maand worden opgeschoond.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief dan zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd. Gegevens van deelnemende kunstenaars worden maximaal 3 jaar bewaard. Indien een kunstenaar 3 jaar niet heeft meegedaan is daarom een nieuwe ballotage én inschrijving noodzakelijk.

Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen bewaren we de gegevens in onze boekhoudsysteem tenminste 7 jaar. We hebben het recht om, indien wettelijk verplicht, deze gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deelnemende kunstenaars verstrekken hun gegevens met het doel om die gegevens te publiceren op onze website. Kunstlijn deelt vastgelegde persoonsgevens niet op enig andere manier met derden, tenzij wij moeten voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien gegevens zijn achtergelaten ten behoeve van informatieverstrekking via e-mail of nieuwsbrief worden deze gegevens ook niet ter beschikking van derden gesteld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kunstlijn heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webmaster@kunstlijnhaarlem.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kunstlijn.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kunstlijnhaarlem.nl.

Om te voorkomen dan derden toegang tot jouw gegeven krijgen vragen wij jou ene kopie van je paspoort met dat verzoek mee te sturen. Omwille van jouw jouw privacy verzoeken we je om in deze kopie de strook met nummers (paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij reageren binnen 4 weken op jouw verzoek.

Sociale Media

Het is mogelijk dat je berichten vanaf onze website deelt via Social Media. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door gebruik te maken van onze Social Media (deel) opties. Kunstlijn heeft de volgende Social Media buttons geplaats op onze website:

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google+, Pinterest

Lees de privacy verklaringen van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links naar externe websites

Op onze website en Social Media uitingen komen verwijzingen voor naar andere websites. Door op zo’n link te klikken ga je naar een website buiten de invloed van Kunstlijn. Het kan zijn dat deze andere websites ook gebruik maken van cookies. Lees daarom de privacy verklaringen en het cookiebeleid van deze websites om te weten hoe zijn omgaan met privay.

Kunstlijn gebruikt op haar website zgn. analytische- en tracking-cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in jouw browser (bijv. Google Chrome, Safari, Firefox etc.) Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij onze website kunnen optimaliseren voor de zoekmachine en leesbaarheid. Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

Omdat er ook links staan vermeld van social media bedrijven zoals Facebook Instagram, Twitter, Linkedin, Google+ en Pinterest worden ook door deze platforms cookies opgeslagen.

Kunstlijn maakt geen gebruik van Google Adwords of Google Adsense.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid aan te passen.