Onder de noemer ‘ Take Five’ toont Galerie – 62 rond de Haarlemse Kunstlijn het werk van vijf nationaal en internationaal befaamde fotografen voor wie de camera vooral een verlengstuk  van hun oog is. Zij kiezen ieder voor zicht voor het juiste ogenblik, het juiste moment. Voor hen is de camera het werktuig om binnen de begrenzing van een enkele foto de hele essentie te pakken van een situatie die bezig was zich voor hun ogen te ontrollen.

Deze expositie met werk van Eddy Posthuma de Boer, Arthur Martin, Leo Divendal, Machiel Botman en Kunstlijn Haarlem deelnemer Christhilde Klein  is te zien van 5 november tot 9 december 2017.

Opening

De feestelijke opening is tijdens Kunstlijn Haarlem op zondag 5 november vanaf 15.00 uur met een hapje en een drankje. Galerie-62 is gevestigd aan de Zijlweg 62.